Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

INTERNATIONAL STUDENT SUPPORT Hỗ trợ sinh hoạt

Hỗ trợ sinh hoạt

Nhà trường tiến hành nhiều hỗ trợ để sinh viên sinh hoạt tại Nhật Bản bắt đầu từ việc hỗ trợ làm các loại thủ tục cần thiết sau khi nhập cảnh để sinh viên có thể an tâm sinh hoạt hàng ngày.

Thủ tục khi nhập cảnh

Đăng ký nơi cư trú

Tiến hành “Đăng ký nơi cư trú” tại trụ sở hành chính thành phố/ trụ sở hành chính quận trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh. Trường hợp thay đổi nơi cư trú khi chuyển chỗ ở cũng cần phải làm thủ tục.

Tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Du học sinh trung và dài hạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia. Trường hợp khám bệnh khi bị thương tích hoặc bệnh tật, v.v… tại bệnh viện sẽ được bảo hiểm chi trả 70% chi phí điều trị.

Tham gia hưu trí quốc gia

Tất cả những người từ 20 tuổi trở lên sẽ tham gia. Tuy nhiên, trường hợp sinh viên thì khoản tiền nộp sẽ được miễn trừ nên cũng sẽ tiến hành làm thủ tục này.

Làm con dấu

Tại Nhật Bản, con dấu được sử dụng thay cho chữ ký khi mở tài khoản ngân hàng hoặc khi lập hợp đồng, v.v… Nhà trường sẽ hỗ trợ làm.

Mở tài khoản ngân hàng

Cần có tài khoản ngân hàng để nhận tiền làm việc bán thời gian và rút tiền từ tài khoản ngân hàng để trả chi phí công ích, v.v… Nhà trường sẽ hỗ trợ làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng.

Sắp xếp công việc bán thời gian

Nhà trường sẽ cung cấp thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian dành cho sinh viên. Tiến hành phỏng vấn trực tiếp với người có nguyện vọng và giới thiệu công việc bán thời gian phù hợp với nguyện vọng.

Đi cùng khi khám bệnh tại bệnh viện

Khi cá nhân gặp khó khăn khi khám bệnh trong trường hợp khám bệnh tại bệnh viện liên quan đến thương tích và bệnh tật thì nhân viên của nhà trường sẽ đi khám bệnh cùng.

Quy tắc sinh hoạt ở Nhật Bản

Ngoài ra, nhà trường sẽ giải thích và hỗ trợ về các quy tắc tổng thể và tập quán của Nhật Bản như quy tắc giao thông, cách xử lý thông tin cá nhân, cách bỏ rác, v.v…
Quy tắc sinh hoạt ở Nhật Bản tại đây