Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

GUIDANCE Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn

Hỗ trợ để được cấp các chứng chỉ chứng nhận giúp ích trong tương lai

Chúng tôi hỗ trợ để sinh viên có thể đạt được 2 chứng chỉ chính là kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT) và kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) cần thiết cho việc học lên tiếp và tìm kiếm việc làm.
Trong khi nhiều trường học tiếng Nhật áp dụng hệ thống giảng dạy 2 phần vào buổi sáng và buổi chiều, trường chúng tôi áp dụng hệ thống 1 phần. Thiết lập chương trình giảng dạy hoàn thiện, còn tổ chức các bài giảng bổ sung sau giờ học thành lập hệ thống tư vấn cá nhân.
Bạn cũng có thể chọn toán và tham gia học, hàng năm có rất nhiều sinh viên đậu N1 và N2. Ngoài ra, còn đạt được số điểm cao trong kỳ thi EJU.

Tổng quan về kỳ thi

Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)

  • Kỳ thi này được áp dụng trên toàn thế giới để đánh giá về năng lực tiếng Nhật.
  • *Tổ chức 2 lần 1 năm (tháng 7, tháng 12).
Trình độ Môn thi (thời gian thi)
N1 Kiến thức ngôn ngữ (chữ cái/ từ vựng/ ngữ pháp) / đọc hiểu: 110 phút Nghe hiểu: 60 phút
N2 Kiến thức ngôn ngữ (chữ cái/ từ vựng/ ngữ pháp) / đọc hiểu: 105 phút Nghe hiểu: 50 phút
N3 Kiến thức ngôn ngữ
(chữ cái/ từ vựng): 30 phút
Kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp)/ đọc hiểu: 70 phút
Nghe hiểu: 40 phút
N4 Kiến thức ngôn ngữ
(chữ cái/ từ vựng): 30 phút
Kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp)/ đọc hiểu: 60 phút
Nghe hiểu: 35 phút
N5 Kiến thức ngôn ngữ
(chữ cái/ từ vựng): 25 phút
Kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp)/ đọc hiểu: 50 phút
Nghe hiểu: 30 phút

Môn thi (thời gian thi)

Level N1

Môn thi Thời gian thi
Kiến thức ngôn ngữ (chữ cái/ từ vựng/ ngữ
pháp) / đọc hiểu
110 phút
Nghe hiểu 60 phút

Level N2

Môn thi Thời gian thi
Kiến thức ngôn ngữ (chữ cái/ từ vựng/ ngữ
pháp) / đọc hiểu
105 phút
Nghe hiểu 50 phút

Level N3

Môn thi Thời gian thi
Kiến thức ngôn ngữ
(chữ cái/ từ vựng)
30 phút
Kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp)/ đọc hiểu
70 phút
Nghe hiểu 40 phút

Level N4

Môn thi Thời gian thi
Kiến thức ngôn ngữ
(chữ cái/ từ vựng)
30 phút
Kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp)/ đọc hiểu
60 phút
Nghe hiểu 35 phút

Level N5

Môn thi Thời gian thi
Kiến thức ngôn ngữ
(chữ cái/ từ vựng)
25 phút
Kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp)/ đọc hiểu
50 phút
Nghe hiểu 30 phút

Tiêu chuẩn chứng nhận

Trình độ Tiêu chuẩn chứng nhận
N1 Có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong nhiều tình huống
N2 Bên cạnh việc hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong những tình huống hàng ngày còn có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong nhiều tình huống rộng hơn ở một mức độ nhất định
N3 Có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong những tình huống hàng ngày
ở một mức độ nhất định
N4 Có thể hiểu được tiếng Nhật cơ bản
N5 Có thể hiểu được tiếng Nhật cơ bản ở một mức độ nhất định

Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

Đây là kỳ thi không chỉ đánh giá năng lực Nhật ngữ mà còn đánh giá về năng lực khoa học tự nhiên (vật lý/ khoa học/ sinh vật), môn tổng hợp và toán học.
*Tổ chức 2 lần 1 năm (tháng 6, tháng 11).