Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

GUIDANCE Kết quả lộ trình học tập sau khi tốt nghiệp

Kết quả lộ trình học tập sau khi tốt nghiệp

Kết quả lộ trình học tập và sự hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

Thông qua các biện pháp chuẩn bị để học lên tiếp và hướng dẫn riêng để làm rõ nghề nghiệp tương lai mà sinh viên hướng đến, quyết định nơi học lên tiếp. Sau đó sẽ tiến hành hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ đăng ký, hướng dẫn phỏng vấn, v.v… để đỗ vào trường có nguyện vọng nhập học.

Biện pháp chuẩn bị để học lên tiếp (thiết kế nghề nghiệp)

Bài giảng được ghép vào chương trình giảng dạy từ năm thứ 2. Hiểu được ý nghĩa của việc làm việc tại Nhật Bản và bồi dưỡng quan điểm nghề nghiệp giúp cho sinh viên vẽ ra được hình ảnh tương lai của mình.

  • Biện pháp chuẩn bị để học lên tiếp (thiết kế nghề nghiệp)
  • Biện pháp chuẩn bị để học lên tiếp (thiết kế nghề nghiệp)

Hướng dẫn riêng

Ngoài tiết học ra còn có tạo thời gian để phỏng vấn với từng người. Quyết định lộ trình học tập và nơi học lên tiếp phù hợp với nguyện vọng và tình trạng của sinh viên.

  • Hướng dẫn riêng
  • Hướng dẫn riêng

Kết quả lộ trình học tập

Học viện đào tạo sau đại học/ Đại học

Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Công nghiệp Nagoya, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Thành phố Nagoya, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Aichi, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Gifu, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Toyama, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Kagoshima, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Ryukyu, Đại học - Học viện đào tạo sau đại học Hokkaido, Đại học Ritsumeikan, Đại học Kinki, Đại học Kwansei Gakuin, Đại học Doshisha, Đại học Ryukoku, Đại học tỉnh Aichi, Đại học Thành phố Nagoya, Đại học Chukyo, Đại học Aichi, Đại học Nagoya Gakuin, Đại học Công nghệ Aichi, Đại học Seijoh, Đại học Kinh tế Nagoya, Đại học Yokkaichi, Đại học Aichi Sangyo, Đại học Toyo, Đại học Tama, Đại học Meikai, v.v ...

Trung cấp chuyên nghiệp

Trung cấp Nagoya Kogakuin, Trung cấp Kinh doanh Aichi, Trung cấp Công nghiệp Tokai, Trung cấp Ngoại ngữ - Khách sạn - Tiệc cưới Nagoya, Trung cấp Y tế phúc lợi Aichi, Trung cấp Hàng không Naka-nippon, Trung cấp Ô tô Nissan, Trung cấp Du lịch Nagoya, Trung cấp Kế toán Quản lý Nagoya, Trung cấp ELIC Business & Công chức, Trường Kỹ thuật viên nha khoa Shin-Tokyo, v.v…