Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

CAMPUS LIFE Đời sống trong
khuôn viên trường

Đời sống trong khuôn viên trường

Một ngày của sinh viên

Sinh viên học tại trường học này đang trải qua cuộc sống sinh hoạt như thế nào? Xin giới thiệu lịch trình 1 ngày của sinh viên.

Một ngày của sinh viên