Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

CAMPUS LIFE Sự kiện trong 1 năm

1年間のイベント

Giao lưu trong trường qua
nhiều sự kiện phong phú

Nhiều sự kiện được tổ chức quanh năm cũng là một điểm thu hút của trường học này.Hãy làm sâu sắc thêm tình thân thiết với giáo viên và các bạn với các sinh viên xung quanh và tận hưởng một cuộc sống sinh viên đầy đủ.

Tháng 4/ tháng 10 Lễ nhập học

Lễ nhập học Lễ nhập học
Lễ nhập học Lễ nhập học

Tháng 6/ tháng 10 Đào tạo xã hội

Đào tạo xã hội Đào tạo xã hội
Đền Ise Đền Ise
Inuyama Inuyama
Inuyama Inuyama
Nara Nara
Nara Nara
Kyoto Kyoto
Đào tạo xã hội Đào tạo xã hội
Đền Ise Đền Ise
Inuyama Inuyama
Inuyama Inuyama
Nara Nara
Nara Nara
Kyoto Kyoto

Tháng 9 Giải trí

Hội thi thể thao Hội thi thể thao
Hội giao lưu sinh viên Hội giao lưu sinh viên
Đại hội bowling Đại hội bowling
Lễ hội Tanabata Lễ hội Tanabata
Lễ hội Tanabata Lễ hội Tanabata
Hội thi thể thao Hội thi thể thao
Hội giao lưu sinh viên Hội giao lưu sinh viên
Đại hội bowling Đại hội bowling
Lễ hội Tanabata Lễ hội Tanabata
Lễ hội Tanabata Lễ hội Tanabata

Tháng 3 Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp