Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

ADMISSION METHOD Quy trình đăng ký

Quy trình đăng ký

Trường hợp từ chối nhập học sau khi được cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” và “Giấy phép nhập học”, chúng tôi sẽ hoàn trả phí giảng dạy và phí cơ sở vật chất (ngoại trừ phí nhập học).Trường hợp từ chối nhập học hoặc trường hợp không được phép nhập cảnh bởi cơ quan ngoại giao Nhật Bản ở nước ngoài thì hãy ghi rõ lý do đó vào trong “Thông báo từ chối nhập học” và hoàn trả “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” và “Giấy phép nhập học” cho nhà trường.
Sau khi xác nhận được việc hoàn trả, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho thí sinh. Ngoài ra, phí chuyển khoản ngân hàng liên quan đến việc hoàn tiền sẽ do bản thân người từ chối gánh chịu.

Quy trình thủ tục nhập học

Quy trình thủ tục nhập học  

Trình tự đăng ký mới tại Nhật Bản

Chúng tôi tiếp nhận thường xuyên nên trường hợp đăng ký mới tại Nhật Bản thì hãy thực hiện theo trình tự sau đây cho đến khi nhập học.

Trình tự đăng ký mới tại Nhật Bản