Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

ABOUT US Phương thức đi lại

Phương thức đi lại

Trường ngoại ngữ
Đại học Công nghệ Aichi

15-23 Meizen-cho Mizuho-ku Nagoya, Aichi 467-0852 Japan
TEL 81-52-693-7181
FAX 81-52-822-1151
URL https://nihongo.denpa.jp
E-mail jls.nihongo@denpa.jp

Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

Xem Google Map

Đường đi từ sân bay

  • Từ ga “Chubu Kokusai Kuko” đường sắt Nagoya đến ga “Horita” khoảng 27 phút. Xuống tàu tại ga “Horita”, đi bộ về phía nam khoảng 14 phút

Đường đi từ sân bay

Đường đi đến nhà trường

  • Từ ga “Horita” tuyến tàu điện ngầm Meijo đi bộ về phía nam khoảng 9 phút
  • Từ ga “Horira” tuyến chính Meitetsu đi bộ về phía nam khoảng 14 phút
  • Từ ga “Horita” tuyến chính JR Tokaido đi bộ về phía nam khoảng 22 phút

Đường đi đến nhà trường